Caminades Foixianes

Caminades Foixianes: 3 dietaris de viatge carregats d'LSD

Textos: Biel Barnils

Edita: Adicciones Porquesí

Impresión: Copyset

more work