Festa Major de Malla 2019

Cartell per la festa major de Malla 2019. La referència narrativa de tota la gràfica és la seva antiga escola rural i un dels seus pupitres de fusta, localitzat anys més tard en una de les masies del poble.

FOR Ajuntament de Malla
2019
more work