Guia d'ús de llenguatge no sexista

Guia d’ús no sexista del llenguatge’, un decàleg que vol millorar la visibilitat de les dones (i trencar amb els estereotips que fomenten la desigualtat entre persones) en la comunicació quotidiana. La guia busca ser un material de referència i es distribueix a diferents punts de la ciutat per tal de buscar la complicitat de la ciutadania i motivar-la a fer servir una comunicació més conscient i inclusiva.

 

FOR Ajuntament de Barcelona WITH Marta Abad WITH Júlia Barceló
2018
more work