Flic Festival

Concepte i imatge gràfica per el Flic Festival 2016/2017 , un Festival de literatura infantil i juvenil per a famílies que aposta per la innovació i l'experimentació en diversos formats culturals. Donat que la seva rica programació s'exten de desembre a març (4 mesos d'activitats i programes encarats tant a l'àmbit familiar com al professional) es va idear una gràfica en forma de narració seqüenciada que permetia, activitat rere activitat, descobrir una part del relat. 

 

 

 

FOR Flic Festival
2016-2017
more work