Sexy & Safe Challenge

Creació de campanya d'educació sexual lliure d'estereotips de gènere. La campanya està formada per un pack/manifest (conté 2 preservatius, lubricant i algun consell), una col·lecció d'enganxines i set gifs per a les xarxes.

 

 

FOR Mancomunitat La Plana
WITH Jordi Oms
2018
more work