Travel Notebook / Açores

Quadern de viatge de les illes Açores dibuixat durant l'estiu del 2017. Les 44 pàgines il·lustrades son alhora diari personal, absurd anecdotari, guia de viatge i reforç indispensable d'una memòria qüestionable.

FOR Me
2017
more work